Monday, January 18, 2021
Muhammad Asrori

Muhammad Asrori

Dosen Unisla Lamongan, Kandidat Doktor

Berislam Nir-logika

Berislam Nir-logika

Ada sebuah perkataan mulia yang perlu disitir untuk mengawali tulisan ini, “Kecintaan pada dunia adalah puncak segala kesalahan.” Kesenangan terhadap dunia, memang kerap menjerumuskan seseorang pada kesalahan fatal, termasuk kesalahan logika. Baik logika yang dipakai untuk bergaul, berbincang dan berpikir antas sesama makhluk hidup, pun logika terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya saja, ketika terjadi sebuah musibah kehilangan sesuatu. Kita langsung mengucap, “Ini cobaan, Allah...

POPULAR

MORE ON TWITTER