Monday, October 18, 2021

Tag: Ulama

Mbah Nazim Al Haqqani, Wali yang Berkiprah di Amerika dan Eropa

Tiap tempat pasti ada Wali-nya. Begitupun Eropa dan Amerika. Melalui wasilah Mbah Nazim Haqqani, ribuan masyarakat Amerika Utara mengenal ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Saw. Suluk.id - Amerika Serikat, negara yang masyhur sebagai kiblat sekularisme barat itu, terdapat waliyullah kharismatik bernama Maulana Syeikh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani atau Syeikh Nazim Al Haqqani (1922 – 2014). Waliyullah (orang yang dekat dengan Allah) ada di tiap tempat. Bahkan ...

Read more

Ikhtilaf itu Rahmat, Syaratnya Terjadi Di antara Ulama

Dalam suatu kesempatan, Kanjeng Nabi Muhammad pernah memohon empat perkara kepada Allah untuk kebaikan umatnya. Dua permintaan dikabulkan, sedangkan dua yang lain ditolak oleh Allah. Pertama, Nabi memohon agar tidak membinasakan umatnya dengan musim susah (paceklik) yang berkepanjangan dan menghindarkan umatnya dari musibah besar yang membinasakan, sebagaimana umat terdahulu. Kedua permohonan ini dikabulkan oleh Allah SWT. Ke dua, Nabi memohon kepada Allah SWT agar umatnya ...

Read more
    Please install/update and activate JNews Instagram plugin.

ABOUT ME

FOLLOW & SUBSCRIBE

Terkait